023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1665140007_o23 ก.พ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665140007_o23 ต.ค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23 ธ.ค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23 ม.ค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23มี.ค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1665140007_o23 ก.พ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665140007_o23 ต.ค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23 ธ.ค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23 ม.ค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665140007_O23มี.ค.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก