ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายอภิชาติ ศรีปาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายอภิชาติ ศรีปาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายอภิชาติ ศรีปาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -