กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โทร:- -


นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โทร:- -


นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โทร:- -


จ.ส.อ.ณัฐภัทร พันพรม
ครู
โทร:- -


นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า
พนักงานราชการ
โทร:- -


จ.ส.อ.ณัฐภัทร พันพรม
ครู
โทร:- -


นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า
พนักงานราชการ
โทร:- -


จ.ส.อ.ณัฐภัทร พันพรม
ครู
โทร:- -


นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า
พนักงานราชการ
โทร:- -