รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1667971838_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670072713_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673255208_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675940059_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายมกราคม2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678271784_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680503248_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683617753_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686574622_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691154578_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692973479_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1696469093_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1696577838_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1667971838_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670072713_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673255208_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675940059_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายมกราคม2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678271784_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680503248_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683617753_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686574622_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1691154578_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1692973479_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1696469093_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1696577838_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหา.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก