คำสั่งที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ครูชาย-ครูหญิง พนักงานราชการชาย-หญิง ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยาม กลางวัน กลางคืนวันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1659351224_คำสั่งเวรเดือนสิงหาคม2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1659351224_คำสั่งเวรเดือนสิงหาคม2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)
เข้าสู่ระบบสมาชิก