รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1651757404_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654596644_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน(พฤษภาคม).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1657020701_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1659608053_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662966684_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479137_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกเดือนกันยายน2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666259972_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกเดือนมีนาคม 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651757404_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654596644_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน(พฤษภาคม).pdf

ชื่อไฟล์ : 1657020701_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1659608053_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662966684_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665479137_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกเดือนกันยายน2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666259972_รายงานงบทดลองหน่วยเบิกเดือนมีนาคม 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก