018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1649339896_018แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649339964_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ O18.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1649339896_018แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649339964_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ O18.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก