022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศาลาข้างอาคาร 4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างมุขเข้าอาคาร 324.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649341531_1648739642_S__51650562.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศาลาข้างอาคาร 4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างมุขเข้าอาคาร 324.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก