022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศาลาข้างอาคาร 4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างมุขเข้าอาคาร 324.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649341531_1648739642_S__51650562.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศาลาข้างอาคาร 4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างมุขเข้าอาคาร 324.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646833766_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก