กลุ่มบริหารวิชาการ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

  • กลุ่มบริหารวิชาการ
    กลุ่มบริหารวิชาการ
    เผยแพร่วันที่111 : 2 มี.ค. 2565 | โดย : Admin-School | เปิดอ่าน : 174

ชื่อไฟล์ : 1647935260_แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0.docx file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647935260_แบบบันทึกส่งผลการแก้ไขปัญหาทางการเรียน.docx file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650875061_สมศ.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650875061_878451.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.1 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.2 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.3 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.4 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.5 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.6 ปี2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.1 ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.2 ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.3 ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.4 ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.5 ปี2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1653050795_รายชื่อ ม.6 ปี2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก