กลุ่มบริหารวิชาการ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -