ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680874
รหัส Smis 8 หลัก :
  41042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  680874
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Traimudomsuksapattanakarn Udonthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่  163  บ้านศรีสำราญ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ :
  042281279
โทรสาร :
  042281279,042282866
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2513
อีเมล์ :
  info@tupud.ac.th
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก
อปท. :
  
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
  98 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
  2 กม.


ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก