คำสั่งที่ 192 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1719900170_คำสั่ง 192-2567 คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน และการพัฒนาหลักสูตร 2567.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1719900170_คำสั่ง 192-2567 คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน และการพัฒนาหลักสูตร 2567.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก