ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567

ชื่อไฟล์ : 1714717926_ตารางเรียน ม.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.5.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.6.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1714717926_ตารางเรียน ม.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.5.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714717927_ตารางเรียน ม.6.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก