ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตารางสอนชั่วคราว ให้ทดลองใช้ตารางสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์
หากเกิดข้อผิดพลาดใด ให้แจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ การงานอาชีพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ คณิตศาสตร์.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ภาษาไทย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ศิลปะ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ การงานอาชีพ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ คณิตศาสตร์.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ภาษาไทย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ ศิลปะ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683260644_กลุ่มฯ สุขศึกษาและพลศึกษา.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก