เชิญชวนส่งผลงาน นวัตกรรมการท่องเที่ยว แข่งขันระดับนานาชาติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ตามประกาศภาษาจีน อังกฤษ และไทย :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

 เชิญชวนส่งผลงาน นวัตกรรมการท่องเที่ยว แข่งขันระดับนานาชาติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2  ตามประกาศภาษาจีน อังกฤษ และไทย(แปลให้) สนใจ/สงสัย/สอบถาม ประสานที่ 0956138278

ชื่อไฟล์ : 1660449288_ประกาศแข่งขันนวัตกรรมภาษาจีน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1660449376_Invitation China-ASEAN ENG.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1660449377_นวัตกรรมการท่องเที่ยวจีน-อาเซียนTH.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1660449288_ประกาศแข่งขันนวัตกรรมภาษาจีน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1660449376_Invitation China-ASEAN ENG.pdf

ชื่อไฟล์ : 1660449377_นวัตกรรมการท่องเที่ยวจีน-อาเซียนTH.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก