คำสั่งที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1657545517_คำสั่งที่ 118-2565 ต้อนรับ ผอ.เขตกาญจนบุรี.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1657545517_คำสั่งที่ 118-2565 ต้อนรับ ผอ.เขตกาญจนบุรี.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)
เข้าสู่ระบบสมาชิก