การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567 :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1720587406_แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1720587406_แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1720587406_คำสั่งเยี่ยมบ้านเตรียมพัฒอุดรธานี1.67.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1720587406_แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1720587406_คำสั่งเยี่ยมบ้านเตรียมพัฒอุดรธานี1.67.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก