กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายผจญไพร อิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -