กลุ่มบริหารทั่วไป :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -