กลุ่มบริหารงานบุคคล :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร:- -