โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)นายอนันต์ศักดิ์   ภูพลผัน

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรชัย  ทองทิพย์

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสถียร  สุกรีฑา

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมณเทียร  เกษโสภา

นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

facebook

เว็บไซต์

ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)

ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนน อุดร-บ้านผือตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

E-mail : tupud.ac.th@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่