โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)นายอนันต์ศักดิ์   ภูพลผัน

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายสุรชัย  ทองทิพย์

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเสถียร  สุกรีฑา

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายมณเทียร  เกษโสภา

นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายโชคชัย  แก้วดวงดี

นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

เชื่อมต่อเว็บไซต์ภายนอก

ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI)

ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนน อุดร-บ้านผือตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

E-mail : tupud@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่